AÇIK RIZA BEYANI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AÇIK RIZA BEYANI

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

KişiselVeri:Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin KorunmasıKanunu’nu,

BexyShop: Perateks Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

Bexy Shop tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘‘KVKK’’) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulanKişisel Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Beyanı ve Bexy Shop Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde,

Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Bexy Shop veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Şirket ile yapmış olduğum kiralama ve hizmet ilişkisi dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın kurulacak her nevi ticari ilişki dahilinde veri sorumlusu sıfatıyla Şirketin Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve ikincil mevzuatı uyarınca hak ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla; Şirket veya yetkilendirdiği veri işleyenlerin insan kaynakları, bilgi-işlem ve ilgili diğer departmanları tarafından fiziki-maddi yahut elektronik ortamda, sözlü veya yazılı şekilde toplanması yöntemiyle; vermiş olduğum bilgilerimin ve/veya edinilen bilgilerimin dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın Bexy Shop’a sağladığım her türlü bilgimin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere KVKK 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVKK çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Yasaları ve İkincil mevzuatın izin verdiği kişi ve/veya kuruluşlar ile diğer 3. Kişilerle ve yasal otoritelerle, Şirket’in ana hissedarı, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine; Şirket’in sahip olduğu faaliyet izni tahtında faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, program ortağı, ticari iş ortağı kuruluşları, mal ve/veya hizmeti sunan satıcı/sağlayıcıları, yurtiçi/yurtdışı tedarikçi ve/veya taşeron firmalara, şirket yönetici, çalışan ve ortakları ile diğer 3. Kişilerle paylaşılabilecek ve bu doğrultuda işlenebileceğini ve aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVKK’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme ve bu hakları Şirket’e yazılı şekilde başvurarak talep etme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, paylaşılmış olan kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

Özel nitelikli kişisel verilerim (uyruk, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleri bilgisi, kan grubu, sağlık verileri, din, mezhep ve felsefi inanç, biyometrik ve genetik veriler, dernek, vakıf ve sendika üyeliği, siyasi düşünce vb.) de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı;

Kabul Ediyorum

Google Mpas

Bir Tık Uzağınızdayız

Barbaros Mh. Sütçüyolu Cd. no:21/1
Ataşehir/İstanbul

Tel: 0216 472 56 45 / 0542 208 89 76
WhatSapp:0542 208 89 76

Çalışma Saatleri
Pazartesi - Cuma : 09:00 - 18:30

İletişim Formu

Koleksiyon

Her Ay 4 Yeni Koleksiyon

Bexy'de moda durmak bilmiyor! Tasarım ekibimiz her ayın ruhunu yansıtan, dünya modasındaki son trendleri yakalayan yeni koleksiyonlar hazırlıyor.

Avrupa'dan Amerika'ya, Uzak Doğu'ya uzanan geniş bir pazara özel tasarımlar sunuyoruz. Londra, Paris, New York ve Tokyo gibi moda başkentlerindeki en güncel stilleri Türk kadınının zevkine uyarlayan kıyafetlerimizle gardıroplarınızı her daim taze tutuyoruz.

Bexy ile hem global modayı takip edin hem de kendi özgün tarzınızı yansıtacak parçalara sahip olun. Siz de gardırobunuzu her ay yenileyerek stilinizi daima güncel tutun!

Hammadde

Farklı Kumaş Türleri

Bexy'de her zevke uygun birbirinden özel kumaşlar bulabilirsiniz! Tasarım ekibimiz, koleksiyonları oluştururken trend kumaşları keşfetmek için dünyanın dört bir yanını geziyor.

İpekten kadifeye, kotondan keten ve deriye kadar en kaliteli ve çeşitli kumaşları sizler için bir araya getiriyoruz. Eklediğimiz yeni parçalarımızda, mevsimin hit kumaşlarını bulmak mümkün.

Gardırobunuzu, dokusu, akışı ve düşüşüyle sizi büyüleyecek kumaşlarla zenginleştirmeye ne dersiniz? Bexy'de tarzınızı tamamlayacak binlerce kumaş seçeneği sizi bekliyor!

Üretim

Usta Eller

Bexy'de her bir parça, alanında uzman ekibimizin el emeğiyle hazırlanır. Moda tasarımcılarımız, kumaş uzmanlarımız ve tecrübeli dikiş ustalarımız, sizler için özenle tasarlanan her ürünün arkasındadır.

Tasarım aşamasından son dikişe kadar, tüm süreci kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Üretimde kullandığımız ham maddeleri ve işçiliği titizlikle seçiyor, el emeğine verdiğimiz değeri koleksiyonlarımıza yansıtıyoruz.

Elinizde tuttuğunuz her Bexy parçasında ustalıkla harmanlanmış hayal gücünü ve emeği görebilirsiniz. Kalite, bizim en önemli ilkemizdir.